Ólomharangok / Leadenbells

by Pagan Megalith

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  DELUXE EDITION - INCLUDES 25-PAGE DIGITAL BOOKLET PDF WITH TRACK-BY-TRACK COMMENTARY, ARCHIVE PHOTO GALLERY PDF AND 1 BONUS TRACK*:
  11. Pure Evil and Hate (Behemoth cover) 03:17
  (*Bonus material is not visible in free playlist, but included in the download of the album.)

    1,000 HUF  or more

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

credits

released April 6, 2017

Music and lyrics by Ga'eheln.
English translations by Aestus and Ga'eheln.
Track 11 originally by Behemoth.

Recorded in 2008-2009.
Released originally in 2010.
Mixed and mastered in JuiceKillerStudio by Gábor Fülöp, Kristóf Váradi-Orosz and Balázs Hubicska.
Front cover artwork photos by Tamás Kátai.

tags

license

all rights reserved

about

Spiritside Productions Budapest, Hungary

contact / help

Contact Spiritside Productions

Streaming and
Download help

Track Name: Őszi áradatba pusztul / Dies in Autumn Deluge
1. Őszi áradatba pusztul

A nyári szerelem szétrothad
Üres mélységben ér véget
Az ember egyszerű pillanatai
Számára a legfontosabbak

A napos szerelmek elpusztulnak
Álmomban látott végük előtt
Őszi áradatok mossák el őket
Halovány darabok maradtak bennem

Fájsz nekem, csekély, földi semmiség
Voltam boldog és tudatlan, most kín a tudás
Koponyámmal beleragadva az átkokba
Hagyj, menj messze, majd nyomodba eredek

Komor eső felett szállok
A bánat-felhők nem folynak belém
Sűrű feketeség ég a jövőmért
Mely több, mint amiben fetrengtem

1. Dies in Autumn Deluge

Summer love decays
Reaches the end in empty depths
The man's simple moments
The most important ones for him

Shiny loves perish
Before reaching end, seen in my dreams
Autumn deluges wash them away
Pale pieces stay in me

You hurt me, narrow inanity
Blissful and ignorant I was, now knowledge torments
Stuck in the curses with my skull
Go far, I'll follow your steps

Flying above somber rain
Griefclouds can't flow within me
Thick blackness burns for my future
More than what I wallowed in
Track Name: Révület jövel / Licking the Blight
2. Révület jövel

Látomás gyötri a gyengét
Tudatszaggató mormolás
Dohos falak nézik némán
A rángatózó kínlódást

A mindenség megnyílása
A kábulat áramlása
A tudat homályba borulása
Révület jövel

A kápolna kövei visszhangozzák
A tudattalanság üvöltéseit
Egyesülés a mocsokkal
Benyelve mindent

Megnyílott a mindenség
Áramlik a kábulat
Homályba borult a tudat
Révület jövel

Megnyílott a mindenség
Áramlik a kábulat
Homályba borult a tudat
Révület jövel

2. Licking the Blight

Visions gnaw the weak
Mind-rending ripples
Damp walls watch still
The twitching torment

The opening of eternity
The flowing of daze
The glooming of mind
Cometh the trance

The chapel's stones
Echo the screams of unconsciousness
Uniting with the dirt
Swallowing everything

The eternity has opened
The daze flows
Mind has gloomed
Cometh the trance
Track Name: Torzult Nap / Distorted Sun
3. Torzult Nap

Fáradt sugarakat nyög magából
A vén, lángoló óriás
Megkeseredve vonszolja magát
Keresztül az ég kékjén

Rideg koronggá dermedve
Lerogyna a látóhatárra
Magja megnyugvásért kiált
De tovább járja izzó útját

Messze még a hideg kor
Mikor elhal minden élet
Mikor kihúny az égi fény
Csak homály marad végleg
Csak homály marad végleg

És összeégve, újra
Egyhangú útjára indul
Holnapot adva az élőknek
A torzult Nap végzete

3. Distorted Sun

The burning, old giant
Groans tired rays
Slogging along sourly
Through the sky's blue

Would harden to a cold disc
And sink down on the horizon
Its seed shouts for rest
But moves onward on a glazing way

Still far is the cold age
When all life dies away
When celestial light blows off
Ever dark remains
Ever dark remains

Burnt, again
It repeats the flat way
Giving tomorrow for the living
Fate of the distorted Sun
Track Name: Ólomharangok / Leadenbells
4. Ólomharangok

Találj halálnál nagyobb hatalmat
És nem vágyódsz más után
Elmúlsz, ahogy elmúlok én is
Lélekharangok zengenek

Az égbe vésték ezerszer
Felettünk üvölt - hiába
Bolyongsz, mind fentebb vágysz
Annál is, mi mindent táplál

Lényedet éltető világa
Olvasztja saját magába
Bejársz a világon mindent
De bölcsődben ér majd véged

Nem találtál hatalmasabbat
Indulj, téged is hívnak
A katlanokban, lomhán
Ólomharangok kondulnak

"Kapuba kést
Kútba vedret
Számra ólmot

Kapun beléptem
Kútba kőnek estem
Beszélő szobor lettem

Sarkából kifordult
Gyűrűzik bolondul
Ólomharang kondul

Jaj Békességet a távozónak
Jaj Oltalmat a maradónak
Jaj Levegőt a szárnyalónak
Jaj Mélységet a haldoklónak

Kapumra nevet nem vések
Vedremmel belőled merítek
A hangom mind felhősebb"

(Banner Zoltán: Kapuvers)

4. Leadenbells

Find a greater might than death
And you won't yearn for else
You wear way just as me
Passing-bells chime

Written to the sky a thousand times
Groans above us - in vain
You roam and crave higher
Even more than that feeds all

Vital world of your self
Melts it into its own
You can rove the world
But end reaches in your cradle

You couldn't find greater
Set forth, you're called as well
Sullen in the cauldrons
Leadenbells toll

"Knife into gate
Bucket into well
Lead onto my mouth

I've passed the gate
I've fallen into well as stone
I've become a talking statue

Turned out from its corner
Twisting madly
Leadenbell tolls

Oh, serenity for the outgoing
Oh, shelter for the permanent
Oh, air for the winged
Oh, depth for the dying

I won't carve name on my gate
With my bucket I dip from you
My voice gets overcast"

(Zoltán Banner: Kapuvers / Gate-poem)
Track Name: Sziklavér / Stoneblood
5. Sziklavér

Csak az én szememmel látok
Mi lehet a többi fejben
Megtanulták a sajátságok neveit
És hasonult emberré váltak

Ennél beljebb nem gondolnak
Nincs két egyforma külső sem
Miért érzékelnék a világot úgy, mint én
Mindenki másképp lát mindent

Valamikor elkeresztelték
A színeket és a hangokat
Milyen színű a sziklavér
Csak nekem lenne vörös

Elképzelhetetlen, hogy mások nem az én sötétemet látják
Ez a fejekben lévő, követhetetlen és végtelen változatosság...

5. Stoneblood

I only see with my own eyes
What could be in other minds
They've learned to call the features
And became assimilated

They can't think beyond
No similars external
Why should they sense the world as I
Everyone sees differently all

Once the colours
And voices became named
How do stoneblood appear
It is red only for me

Unimaginable how others do not see the dark of mine
That variety in heads, untraceable and endless...
Track Name: Az idő vasfoga / The Iron Jaw of Time
6. Az idő vasfoga

Kezeink nem alkothatnak mást
Csak múlandót
Ember nem nemezhet mást
Csak halandót

Az idő vasfogai őrölnek
Állkapcsok közt létezünk
Merenghetünk céltalanul
Végül elharapják életünk

Nincs kivétel, nincs különbség
Nem számít, mi voltál itt
Az elmúlás tükrében
Mindenki ugyanolyanná válik

Eónok szájából zúdul a jövő
Jönnek, kik helyünkbe lépnek
De ide zuhannak vissza is majd
Követve lefelé minket

Az idő vasfogai őrölnek
Állkapcsok közt létezünk
Merenghetünk céltalanul
Végül elharapják életünk

Az idő vasfogai őrölnek
Állkapcsok közt létezünk
Merenghetünk céltalanul
Végül elharapják életünk

6. The Iron Jaw of Time

Our hands can't make else
Than temporal
Mankind can't father else
Than mortals

The iron jaws of time grind
Living between jowls
We can gaze pointless
Then lives will be bitten

No exeption, no difference
No matter who were you here
In the mirror of passing
All becomes the same

Future hurtling from aeons' mouth
Coming of the new ones, taking our place
But they will also fall here
Following us downward

The iron jaws of time grind
Living between jowls
We can gaze pointless
Then lives will be bitten

The iron jaws of time grind
Living between jowls
We can gaze pointless
Then lives will be bitten
Track Name: Hamvadás / Smouldering
7. Hamvadás

Holtomiglan hamvadok, egyre kevesebb vagyok
Fénytelenben haladok, szétégek és elfogyok
Jövőm képét feledem, szénné válik mindenem
Szerteszórják testemet hamuszínű egeken

7. Smouldering

Until death I smoulder, become less and less
Walk in lightless, burn out and consume
Forget the image of my future, all of me turns to coal
They disperse my body on livid skies
Track Name: A gyilokjáróból / From the Machicolation
8. A gyilokjáróból

Letűnt korok kövei közt járva gondoltál-e már arra
Hogy éltél volna hétszáz éve?
Ha palotádból kitekintesz, és látod, a mélyben
Gyilkosaid miriádja közeleg? mit tennél?

Futnál, hogy elbújj?
Várnál, hogy felkoncoljanak?
Veszedelemtől zsibbadtan elmenekülsz?
Színehagyottan kardodba dőlsz?

Lángol a vártemplom, roskadnak a falak
Feletted az öregtorony, alattad a hadak
Nincs rád szükség, jelennek hitvány fattya
Hullj! ...hulltoddal hullunk, követünk

Ritkítod az ostromlókat a gyilokjáróból?
Gyönge belsőd ábrándjai kiégetnek...
Veszedelemtől zsibbadtan elmenekülsz...?
Színehagyottan kardodba dőlsz...?

8. From the Machicolation

Walking between the stones of extinct ages
Have you ever thought of, how would you live seven hundred years ago?
If you look out from your palace, in the depths
As myriads of slayers are coming? what would you do?

Would you run to hide?
Would you wait to be killed?
Would you run away with numb of fear?
Or lean pale to your sword?

Castle church is blazing, walls ripping
The old tower is above, armies are under
There's no need for you, bastard of the present
Fall! ...we'll also flake with your stream

Rarefying invaders from the machicolation?
The images of your weak inside burn you out...
Would you run away with numb of fear...?
Or lean pale to your sword...?
Track Name: Nincs út közöttünk / No Way Between Us
9. Nincs út közöttünk

Látlak, néha egész közelről
Melletted haladok, nem érintlek
Veszek beléd messziről
Olvadnék beléd lelketlenül

Nincs út közöttünk
Belém adtad, mit látnom kell
Bennem kaptam, valótlanban
Megálmodtam, mély magamban

Húsod kell csak, ostoba
Engedj válogatni belőled
Légy akaratlan, csak hagyd...
Hamar végzek, elengedlek

Maradtál nekem idegen
Nem te töltöd ki életem
Ennyi elég, te erre, én arra
Így más mellett nyugszol majd

9. No Way Between Us

I see you, time to time so near
Walking next to you, untouched
Fall into you from far away
Would melt into you soullessly

There's no way between us
You have given what I have to see
Received it in me, in unreality
Dreamt it, deep inside my self

I want only your flesh, fool
Let me delicate from you
Be without will, just allow...
Will finish soon, release you

You have stayed a stranger
You'll not fill my life
It's enough, I hither, you thither
You will rest with someone else
Track Name: Alkonyatba tűnök / I Disappear in Gloaming
10. Alkonyatba tűnök

Elmétlen nyomások közt összeroppanok
Álmaimon kívül csak romba omlok
Ugyan állandóan több leszek
Tudásom végül a talajba megy

Nem őrzöm, nem adom tovább az életet
Nem csinálok ide magamból még egyet
Addig építem életem, amíg én akarom
Tagadok, hiszen ember vagyok

Itt többé nem maradok, nesztelenül tovamúlok
A szürkeségen túl talán megtalálom a holnapot
Majd földnek adom magam, ha másnak már nem kellek
Indulok, nem tudom, hová, csak az alkonyatba tűnök...

10. I Disappear in Gloaming

Between mindless pressures I crumble
Out of my dreams, just collapse
I always become more and more
My knowledge finally goes to the soil

I don't guard life, and don't give it forward
Won't make one more of mine
I build my life as long as I want
I deny because I am from mankind

I won't stay anymore, will lapse quietly
Beyond lividity I may find tomorrow
Then I give myself to earth if nobody needs me
I depart, anywhere, just disappear in gloaming