We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

T​ú​lv​é​g / End Beyond

by Pagan Megalith

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  DELUXE EDITION - INCLUDES 2 RE-RECORDED BONUS TRACKS*:

  9. Szívnémaság / Heartsilence 03:26
  10. Ólomharangok / Leadenbells 03:57

  (*Bonus material is not visible in free playlist, but included in the download of the album.)
  Purchasable with gift card

    €4 EUR

   

1.
1. A láthatár hűlt helye Oly soká vallottuk, otthonunk a Homály Ám láttuk-e annak már mindahány arcát? A hadjárat, mit követtünk, fekete páncélban Telérek völgyében, körös körbe jár Rozsdát, merő rozsdát hordunk rég Megtört a varázs, megtörik a jég Elvásott vértünk lehull, alatta csontjaink Védtelenül és igazán Ki innen! Felszállni látszik a Köd Nem rejtheti előlünk a távolt A láthatár hűlt helye vár Világgá készültünk, lám, ez a vakvilág Földbe gyökerezvén a Semmi közepén Ösvényünk ím végre elfogyatkozott Béklyóink súlyából az Egekbe szökünk Mindenek fölött: Nincs tovább 1. The Cold Space of Horizon For so long we confessed, Dusk is our home Even so, have we seen its every faces? The campaign we followed, armoured in black In valley of lodes, round in circles Rust, mere rust we are bearing for long The spell has broken, ice is breaking up Our frayed shell falls down, bones are beneath Without defence and truly Out from here! Mist seems to ascend Can not hide distance any more The cold space of horizon awaits We prepared to be gone, now behold a blind world Enrooted in soil amidst Nothingness We finally ran out of our path From weight of shackles, escape to the Skies Above all: It is over
2.
2. Szakad az ég Ártatlanul Alig néhány télen túl Az Égiek első haragja Szíveket szorongat Óh, a vihar előtti csend Átok reánk! Itt az Ítéletidő Átok reánk! Ha törik, ha szakad... szakad az ég Nyári eső, a hírtelen Légből kapott iszonyat Jeges tűi belénk marnak Felelj! Ez hát a végóránk? Szélsebzetten, egy szabad Ég alatt Könnybe lábadva, mint fennen a mennyország Lélekszakadva, a kínok kínját várva Szentül hittük, elolvadunk Hisz a Víz az úr A morajlás átjár, borúlátó lelkünkig ér Fel, az Égbe kiáltva félelmünk Szemünk láttára folyók születnek Az ég torka szakadtából Átok reánk! Itt az Ítéletidő Átok reánk! Ha törik, ha szakad... szakad az ég 2. Sky is Ripping In innocence Barely beyond a few winters The first wrath of Skydwellers Constricting hearts Oh, calm before the storm Curse on us! Judgement day is here Curse on us! When it breaks and rips... sky is ripping Summer rain, the one without warning Loathing from the air Ice-nails bite in us Tell me! Is it our last hour? Windwounded, under an open air In tears as the heavens above Soultorn, awaiting for torments We believed we shall melt Sith the Water prevails Roar pierces, obtained our clouded spirit Screaming fears up to the Firmament Rivers born in our sight From a tearing celestial throat Curse on us! Judgement day is here Curse on us! When it breaks and rips... sky is ripping
3.
3. Az Igazak álmát alva A Hét Hegyen tűz gyúlt Füstje idáig ért Dacból, gyűlölettel Forrásuk régibb mindünknél Szemben a világgal Kiűzni, mi Idegen Az Igazak álma A múlté Holt nyelven kiáltunk Mit egyikünk sem ért Égbe emelt ököllel Földregyűrt eszmékért Elfulladt háborúba vonulunk Korokat késve A csatamezőt fölverte a gaz Ránk esteledett "Egy Láng az Északi Égen" "Elvészett Bölcsesség" "Többé Nem Kélő Nap" "A Fagyos Hold Nyomán" Mennyi önhitt utóhang Utánzat, nem más Csatakiáltásunk Színültig üres Zajunkkal csak fölverjük Nyughelyeik szellemét Az Igazak álmát alva Némuljunk el 3. Dreaming the Dream of True Ones Fire lit on De syv fjell Smoke reached this land In defiance and hate A source older than everyone Against the world Expulsing the stranger Dream of True ones Passed away We call on a dead language That none of us speaks With fist held high For downtrodden beliefs We march to a drowned war Delaying ages The battlefield is weeded Night fell on us "A Blaze in the Northern Sky" "Lost Wisdom" "The Sun No Longer Rises" "Following the Freezing Moon" Many proud epilogues Not else than imitation Our battlecry Is full of emptiness By noises we could only bother Spirit of their resting Dreaming the dream of True ones Speechless we shall be
4.
4. Forrásvölgy A föld színe Csontokat rejt, ódon kripták sorát Mint szú az elaggott, elhalt tölgyet Úgy járják át e vidéket A föld színétől Megbarnult, szótalan állkapcsok Százévek hullottak Mióta a dicső Fekete Halál itt is trónra tört Magába nyelte koszorús koporsók szűntelen jöttét A Csontvárba zsúfolt holtakra emelt Deszkatemető Siralomhegyeken át A Forrásvölgy szólít Járatlan útjaira Ím a sírontúli álomvaló... Csatákban elesettek tűnő nevét óvó Komor márvány emlékoszlop Tövében talán Feledett istenséghez suttogtak Ahonnan most harang szól, egykor fáklya lobbant Fel a Holdsápadt Égig Az Őrület győzedelme Ahogy a Szentlélek lángra kap! Siralomhegyeken át A Forrásvölgy szólít Járatlan útjaira Ez a sírontúli álomvaló... 4. Fountain Dale Earth's surface Hiding bones, row of ancient crypts As bark beetle tracks in old, dead oak They fill this place Earth's color Browned, wordless jaws Centuries past Since the glorious Black Death enthroned this place The Wooden Cemetery, raised on corpses crowded in Bonecastle Swallowed the incessant coming of wreathed coffins Through weeping hills Fountain Dale calls To untrodden paths It is, sepulchral dream-truth... Maybe by the leg Of a dismal marble memorial column Keeping the caducous names of fallen in war Whisperings heard for a god forgotten Where now the bell tolls, long ago a torch blazed Up to the Moonpale Sky The glory of Madness When Holy Spirit ignites! Through weeping hills Fountain Dale calls To untrodden paths It is, sepulchral dream-truth...
5.
5. Tövestől Torkig A sarjú tüskékkel Az életfán bomló rügyekkel Siess! Ki megtorpan, gyökeret ver Az ágak közt háló feszül Szorít, fogva tart A téridő fonta húrjaiból Álnok csapdáját Tőrbe csalt Foggal, körömmel A görcsös kérget hántva Az óaranykorban fogant fehér évgyűrűkig Végig korhadt a hús Velejéig áthatja a szent-igaz megszabadulás Szivárgó gyantája lelkemen szárad Mennie kell, túl nagyra nőtt Tövestől A gyökércsakrát Sóval hintve Mi él és mozog Mit felhalmoztunk Írmagja sem marad 5. By the Root Fed up With newgrown thorns With flushing buds on lifetree Hurry! Who recoils, strikes root A web between branches Keeps restrained in grips Weaved from strings of space and time A treacherous trap Ensnared With tooth and nail Scouring the cramped bark To the white growth-rings conceived in old golden age Flesh is rotten all the way Sacred true riddance soaks to the marrow Leaking resin dries on my soul It shall be gone, too grand it grew By the root The Muladhara Sprinkling salt On all that lives and moves All that we treasured Not a grain must remain
6.
6. Semmi szín alatt Semmivágyam Felülről látni a tévútvesztőt Alant övéké az öröm, övéké a fertő Evoét üvöltő, állatias nyelven Magvaik a földre szórják Önnön magukhoz bálványt emelnek Nem és nem! Túl-e már a félúton? Hová tévedtem? Hátráló diadalmenet Legyőzni a kísértő erőket Távolodj! Ne halld az égzengést, mi a szívemből szól Félholdas sarlóval járom a szenvedélyek rengetegét Fogadom, félve és esendőn De hűvös égszínkéken Féltve őrzöm a kulcsot, mely kivezet Magasba tartva, önmegtagadón Egy szót se többet Így állok Semmi szín alatt Magam, Senki a Világon 6. Under No Colors Desire for Naught To see the maze of falseness from above Below they got joy, they got abomination Moaning evoes on a feral tongue They spill their seeds on the ground Raising idols to own selves No and no again! Already beyond halfway? Where have I wandered? Trimphant march in retreat To defeat the haunting forces Fall back! Do not hear the thunderstorm coming from my heart Walking the vast of addictions with crescent scythe I swear in fear and frailly Yet in cold skyblue To keep the key that leads out Holding it high in abnegation No more words Thus I stand under no colors I, Nobody in the Spheres
7.
7. Visszfények Káprázat, mi elvakít Hétágra tündöklő hibákkal borított, nyomorú óévek Mind, örökké, kínkeservük beragyogja az árnyoldalt Halálhű fény derül rá Mindahány teremtett lélek arany középútja helyett Egyes egyedül a peremvidék kell A Semmiből jövet, vaktában A visszfényektől lángokban áll Éjt nappallá téve 7. Reflections A phantasm blinds Olden years, covered in gleaming faults All, forever, their anguish glow the shadowside Deathlike light shines on Instead of each and every creature's golden principle Solely the land's end is needed Arrived from Nothing, blindfolded Inflamed by reflections Turning night to day
8.
8. Egy világ omlik össze "De mi a célom? A halált keresem. És miként teszem ezt? Tétovázás nélkül, eltökélten, hogy itt hagyom e földi siralomvölgyet." Későre jár Tizenhármat ütött az óránk, minden idők túlvégén Halálnak fiai, gyűljünk most egybe hát Gyaur kősziklánk alá Láss csodát! Repedezik már a szent ég Baljóslatú vészharangok bűvös szava zúg Várva vártuk egy emberöltőn át Vesztünkbe rohantunk, netovább Sorsunkra tűzforrón vörös viasz zúdul Majd a vénséges pecsétgyűrű odanehezül Oda a jövő, voltnincs a múlt A Semmibe vetett hit kőbe vésetett Mégis kő kövön nem marad, csak a változás örök Szuroksötétünkből új hajnal hasad Halálnak halálával halunk Ahogy hamvába hal köröttünk az ég-egy-adta világ Későre jár Netovább Egy világ omlik össze Bevégeztetett 8. A World Collapses "But what my aim is? I seek for death. And how shall I do that? Without hesitation, resolutely to leave this vale of tears behind." It is getting late Our clock striked thirteen, at the very end of all times Sons of death, let us gather now Under our pagan megalith Watch the wonder! The holy firmament is cracking Magic word of sinister storm-bells ring We have awaited through a lifespan Ran to our destiny and no further Burning hot crimson wax pours on our fate Then the elderly signet-ring sits upon Future is gone, past is just was Devotion towards Void has been carved in rock Still, not a stone leaves standing, only changing is ever From our pitch blackness a new dawn breaks We die the death upon deaths As the skygifted globe falls in ashes around It is getting late No further A world collapses It is finished

about

Description: Third and last album of the neo-medieval Black Metal band. Nihilistic propaganda, played with acoustic instruments exclusively.

credits

released December 21, 2017

Pagan Megalith are Tuhlv and Ae.

Music and lyrics written in 2017.
Recorded in November-December 2017 at Olden Hill Studio.
Layout executed by S.
Only non-electric instruments were used on this album exclusively.

Artist homepage: paganmegalith.spiritside.info

license

all rights reserved

tags

about

Spiritside Productions Budapest, Hungary

See the way out?

Management, record label and occasional booking agency.

Established in 2016 as a support for a closed community of artists, for their truth to be spread into the outer world by publishing their music and distributing related discographies.

Regardless of any specified genre, the organization primarily stands for acts taking part in the deliberated withstand for non-existence.
... more

contact / help

Contact Spiritside Productions

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Túlvég / End Beyond, you may also like: