We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Viharj​á​r​á​s / Stormburst

by Pagan Megalith

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  DELUXE EDITION - INCLUDES DIGITAL BOOKLET WITH HANDWRITTEN LYRICS AND 2 LIVE BONUS TRACKS*:

  11. Révület jövel / Licking the Blight (Live 2008) 03:00
  12. A gyilokjáróból / From the Machicolation (Live 2009) 02:52

  (*Bonus material is not visible in free playlist, but included in the download of the album.)
  Purchasable with gift card

    €3 EUR

   

1.
1. Mennykövek Borongó förgeteg jő Maga előtt támadó szeleket űz Hogy újra törvényt lásson: Erősebb a földinél a felhővilág Tépett vidék, mi előtárul Égi torkokból ömlő sár Villámlás ólomszín mennyből Holtukban dagadva ázó fák Majd elvonul a sötétség Hét esztendő tovaszáll S csodát terem a föld Mennykövet ád Ragyogó kincs, gyarló hit Áradó kiváltság, gyarló hit Vészektől óvó gyarló hit Gyönge léleknek reményt adó, hamis, gyarló hit 1. Stones of Heaven Greying thunderheads arrive By chasing forerunning raider winds To proclaim law again: Cloud-world is stronger than mundane Ragged land unfolds Sludge wells from celestial throats Lightning from leaden heavens Soaking woods swell in their death Then darkness marches past Seven years flies by Then Earth brings forth wonder Disgorges the Stone of Heaven Gleaming treasure, feeble faith Streaming privilege, feeble faith Against banes, feeble faith Hope raises for a weak soul in false, feeble faith
2.
2. Viharjárás Titkon zúgó folyam Odalenn elemészt Oly sok gyanútlan Nem ébred reá Túl sokan gyűlnek A kapu bezárul Ki beavattatik Esküje hallgatás Hívom a Vihart Törölje kezem nyomát Múljon végül, mi volt Tomboljon hát A Viharjárás A Viharjárás A Viharjárás Együtt indultunk Lehagyottá váltam Letértem a lábnyomokból A Kevesek Útjára A bennső igaz hangtól Nem hallani mást Legmélyen őrzött Keserű szabadság 2. Stormburst A river cascades by stealth Distresses deep below So many unsuspecting They shall not awake Too many have gathered Gates are closing Who becomes initiated Shall vow upon silence I invoke the Storm To repeal my hand's marks Let the once-been pass And let it rage on I invoke the Storm To repeal my hand's marks Let the once-been pass And let it rage on The stormburst The stormburst The stormburst Together we departed I became overrun I've left the traces For the Way of the Few By the inner voice profound Nothing else can be heard Bitter liberation Kept in lowest depths
3.
3. Virrasztásban A hideg körülfog E hajnal ébren ér Reszketve látni Ahogy újra kékbe tűnik az éj A jövő folyvást fogy Miként gyűlik a múlt Eggyé válnak a napok Alkonyon és altatón túl Közel a holnap A harmat tiszta illata hozza hírét Az éjszaka, mely rég álmokba zárva telt Rejtélye ím tovatűnt Törvényünk elvészett, feloldódván reggeli fényben S így vénül vérünk a virrasztásban 3. In Vigil Coldness embraces me I meet this dawn awake In shiver it seems As night fades to blue again Futurity is on the wane As past gathers Days unite Beyond an evening lullaby Near is tomorrow Harbinger pure fragrance of dew Nocturnal times spent enclosed in dreams long ago Those mysteries have passed away Our law has lost by dissolving in morning lights And so our blood grows old in vigil
4.
4. A siralmas énekből "Hogy azonban a felsőbb és alsóbb rangú világiak közül kik fulladtak a mocsarakba és folyókba, kiket emésztett meg a tűz és kiket vesztett el a kard, halandó nem képes megmondani. A mezőn és utakon hevertek a holttestek, fej nélkül; igen sokan a falvakban és templomokban, hol menhelyet kerestek, összeégtek. Ez a romlás, ez a veszedelem, ez az öldöklés két napi járóföldre terjedt; a föld mindenütt vértől piroslott. Úgy hevertek a holttestek a földön, mint a legelőn a szétszórt nyáj, mint a kövek a kőbányákban." (Quotation from 'Rogerius mester Siralmas Éneke') 4. From the Sorrowful Lament 'But from noble and ignoble profane ones Who has drowned in swamps and rivers, Who is swallowed by flames and who is perished by sword No mortal can count. Lifeless bodies lied by on fields and roads beheaded; Many they were in villages and temples, In search for sanctuary they have burned. This decay, this bane, this massacre Extended upon two day's walk, Red was the earth by blood. Corpses wasted on the ground, As a herd on meadow As rocks in a mine.' (Quotation from Master Roger's 'Epistle to the Sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars')
5.
5. Alakmás Hús-vér tükörképem Az érzékeken túlról Az űr mögötti síkról Megidézem őt Öltsön testet előttem Lüktető valójában Önmagam mása Kivel eggyé válhatom Alakmás Te vagy a szemtelen Tisztaság Gyűlöllek a karjaimban Izzó megvetés Beteljesedés a kísértő vágy nevében Feldolgozhatatlan emlékekkel átkoz Gyönyörűséges végzetünk ugyanarra tart Ránk még egyszer már nem virradhat Tedd meg Vegyük el egymás létét Most Ezért vagy itt 5. Wraith My reflection of flesh and blood From beyond senses From a plane behind space I summon him To be materialized before me In his pulsing reality Double of my self With who I can unite Wraith Shameless purity you are I hate you in my arms Igniting scorn Completion in the name of haunting desire Curses with memories can not be processed Our delightful fate leads to the same end No more dawn shall rise upon us Do it Let we steal each other's lives Now For this you dwell here
6.
6. Kéneső Higany volnék Szürke és megfoghatatlan Nincs mi visszatart Áttűnök élteden Vonzásod idegen Higany voltam Vártam, hogy magához húzzon Az egyre közelgő mágnes És forogjon velem minden Szótlanul tűrve s tagadva Kimondatlan elhalt Ami lángra gyújtott s lázban tartott Fakó hamvakká lett Egy ismeretlen csillag A kozmosz sötétjében Mire nem hat semmi Mozdulatlan, lélektelen Szívem erős dobbanása A porladó hantok mohája A harangok zúgása A hideg, szikrázó ég Az idő nem fontos Csak a halál számít 6. Hydrargyron Mercury I would be Grey and incomprehensible Nothing holds me back I fade through your existence Alien is your allurement Mercury I had been Waiting for the nearing magnet To let it strain And let everything spin around me Speechlessly forborne Unspoken it mortified What inflamed me and kept me in fever Turned to pale ashes An unknown star In cosmic darkness Nothing affects on it Motionless and soulless Strong beat of my heart is The moss of crumbling graves The toll of bells The cold, sparkling sky Time is not important Only death matters
7.
7. Szívnémaság Előre a Semmibe Sirámok velejéből Messze indulva Az érzelmek tömegsírján át Mitől köd borítja el A hitvány emberelmét Mitől csak verni kezd a szív Mind-ennek háttal Megannyi, kővé dermedő Elfojtott sirám Ez a hanyatlás útja Szívnémaság Láttam mivé lesz Midőn kiönt a valóság Kínok és könnyek közt Megmutatja arcát Megannyi, kővé dermedő Elfojtott sirám Ez a hanyatlás útja Szívnémaság 7. Heartsilence Onwards to the Void From marrow of mourning Departed far away Through massgrave of emotions What covers the weak human mind With mist What makes the heart beating Turning back on every matter Loads of suppressed laments Hardening to stone This is the path to decline Heartsilence I have seen What becomes reality when floods Shows its face Among torment and tears Loads of suppressed laments Hardening to stone This is the path to decline Heartsilence
8.
8. Rex Saturnalis December sötét fátyla Beborítja a tájat A félelem újra a szívekbe száll Hiedelmek kora ez Róma földje felett A hatalmas Napisten felragyog A természet örökzöld hírnöke Vörös termése mérget hord A kiválasztott Kezében jogar, rajta korona Vér serken a magyal lombjai nyomán Végül nyakára sújtanak Fejét veszti a király Vagy életét önkeze oltja ki Saturnus oltárán Rex Saturnalis Uralmad lejárt Szent áldozat Halj a mának!!! A rítus mélyebbre nyúlt Ezer éveken át Lásd hát Babylon haláltól mocskos ünnepét Rabszolga emeltetett bíbor trónra S mikor a hatalom napja lejárt Az istenek nevében lángoló máglyára vettetett 8. Rex Saturnalis Dark veil of December Covers the scene Fear floats into hearts again Age of superstition Above the land of Rome The great God of Sun rises on Evergreen messenger of nature Red harvest, bearing poison The chosen one Holding a sceptre, wearing a crown Blood streams forth by holly leafs Struck on his neck eventually The king loses his head Or his life is ended by his own hands on Saturn's altar Rex Saturnalis Your dominion is over Sacred sacrifice Die for today!!! The rite lingers lower Across thousands of years Behold Babylon's death-stained feast A slave raised on crimson throne And when the day of might expired He was thrown on a flaming stake in name of gods
9.
9. Színtelen Parancsból élni Mi volt, elfonnyadt Át a múló időn Sajnálat vonszol Vérkötél tart Szálanként szakad Míg nincs Nap s nincs nyár Fakón, akár a holtak Színtelen Érintetlen A remény halt meg utoljára S egyszer odaát ébredek 9. Uncoloured To exist on command What was, it necrosed Thru passing time Regret drags me A rope of blood holds Splits thread by thread While there's no Sun nor summer Pale as the Dead Uncoloured Untouched Hope was the last what's lost Once I'll wake over there
10.
10. Magvaszakadtak Az önzés helyére tör egy ábránd a vég után Néptelenné válni vágyó legfennsőbb céltalanság Az eszme, minden ellen valahára gyökeret vert Eltapossa a jövendőt az új világvallás Elítéltetik, kiben dúl az éntudat Kiben ösztön lakozik, kiből utód sarjadhat Egyként mozdul kezünk, mint önnön martalékunk Veszendővé lettünk - magvaszakadtak Örökkétig némává vált, mérhetetlen városok Holtak számolatlan testével borítva A kegyelet, a gyász értelmét vesztette Elbűvölő a szakadék szélén utolsónak maradni Midőn eljövend a fénylő teljesség Midőn eljövend a fénylő teljesség 10. Sireless Ones Egoism weeded out by longing for the End Highest aimlessness, wishes of desolation Propaganda against all have taken root at last Future trampled down by the new religion Sentenced shall be who has self-consciousness inside Who has instinct raging, who could spring offsprings from Our hands move together, being our own preys We have become wasted - sireless ones Measureless cities became silent perpetually Covered by countless bodies of the deceased Enshrining and bereavement lost meaning It's enchanting to stand as last on the edge of the abyss As gleaming fullness enters As gleaming fullness enters

about

Viharjárás / Stormburst - Official Music Video: youtube.com/watch?v=4uXzgnWYs1E

credits

released October 31, 2016

Recorded, mixed and mastered in 2016.
All music and lyrics by Tuhlv 2010 & 2016.
Line-up: Tuhlv & Ae

Artist homepage: paganmegalith.spiritside.info

license

all rights reserved

tags

about

Spiritside Productions Budapest, Hungary

See the way out?

Management, record label and occasional booking agency.

Established in 2016 as a support for a closed community of artists, for their truth to be spread into the outer world by publishing their music and distributing related discographies.

Regardless of any specified genre, the organization primarily stands for acts taking part in the deliberated withstand for non-existence.
... more

contact / help

Contact Spiritside Productions

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Viharjárás / Stormburst, you may also like: